Privacyverklaring van Bewuster en Gezonder

Bewuster en Gezonder, in de persoon van Hanneke van Roekel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Bewuster en Gezonder | Hanneke van Roekel

Burgemeester Jonkheer G.A. van Nispenstraat 7, 4041 VR, Kesteren

T: +31 628342282

hanneke@bewusterengezonder.nl

Bewuster en Gezonder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.


Welke persoonsgegevens verzamel ik:

Wanneer jij je online aanmeldt voor een gratis weggever, het contactformulier invult of op een andere manier een bericht aan mij stuurt, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer of Skypenaam
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere persoonsgegevens

Mijn website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via hanneke@bewusterengezonder.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Wat doe ik met de gegevens die ik verzamel

 • Om contact op te nemen als je daarvoor een verzoek via de website of op een andere manier hebt gedaan (Toestemming)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Toestemming)
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Het afhandelen van jouw betaling (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Het leveren van een bestelling (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Het leveren van je dienstverlening (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Het registreren voor een nieuwsbrief (Toestemming)
 • Het versturen van promotiematerialen(Toestemming)
 • Het afsluiten van een abonnement (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)
 • Bewuster en Gezonder analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Bewuster en Gezonder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of facturering. (Wettelijke plicht)
 • Het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de privacywetgeving uitoefenen; (Wettelijke plicht)
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst; (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)
 • Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst; (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)
 • Het voeren van rechtszaken; (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)
 • Geautomatiseerde beslissingen; (Toestemming)
 • Profilering. (Toestemming)

Met wie deel ik je persoonsgegevens?

Wanneer je bent ingeschreven op één van mijn mailinglijsten, kun je je hiervoor te allen tijde weer afmelden via een link die onderaan elke mail wordt meegestuurd. Je e-mail adres en overige gegevens worden dan meteen uit mijn bestand verwijderd en zullen niet worden bewaard.

Je gegevens worden opgeslagen in mijn mailingsysteem, via servers van Laposta. Daarnaast deel ik gegevens, die ik verkregen heb via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framwork. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je hier vinden. Ook op de website van ConsuWijzer kun je goede informatie vinden.

Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google en Facebook. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Social Media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media kanalen heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten hoe zij met de privacy omgaan. Ik help je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacyverklaringen met je te delen:

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je brouwserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website van Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies kunt uitschakelen.

Links

Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten bewusterengezonder.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mailings, wordt je meteen uit het systeem verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij een verdere wettelijke verplichting bestaat om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens in van jou verwerk, dan kun je schriftelijk een inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun schriftelijk een verzoek doen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij mailen via hanneke@bewusterengezonder.nl

Autoriteit persoonsgegevens

Als je klachten hebt over hoe ik met je persoonsgegevens omga, heb je de mogelijkheid om een klacht in de te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Graag los ik het, indien mogelijk, eerst direct met jou op

Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op deze pagina vind je steeds de huidige, actuele versie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Inhoudelijke wijzigingen worden altijd gecommuniceerd via de ‘Nieuwsbrief’.